Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht is gereed

27-08-2021

Vanochtend is het weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht opengesteld. Verkeer richting Rotterdam heeft er nu ook een extra rijstrook bij. Dit verbetert de doorstroming van verkeer. Sinds maandag is de extra rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost (richting Gorinchem) al opengesteld.

De verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht is hiermee op een aantal restpunten na gereed. Over een lengte van ruim 12 km is er onder meer nieuwe fundering en asfalt aangebracht en zijn er nieuwe verlichting en nieuwe portalen met bewegwijzering en matrixborden geplaatst. Om de hinder te beperken waren de maandenlange voorbereidingen vooral ’s nachts buiten het verkeer om en waren de volledige wegafsluitingen in weekenden tijdens de zomerperiode gepland. In totaal waren er vier weekendafsluitingen van de A15 nodig, twee richting Rotterdam en twee richting Gorinchem.

Laatste restpunten

De komende weken vinden er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van de geleiderail en een deel van de openbare verlichting. Tijdens deze werkzaamheden blijft de A15 open. Er geldt in beide richtingen nog wel een aangepaste maximum snelheid van 90 km/uur. Naar verwachting zijn deze laatste werkzaamheden eind september gereed.

Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met 1 rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.

Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht/N3 hebben we een extra rijstrook aangelegd. Dit is een weefvak met vluchtstrook. Tussen Papendrecht/N3 en Sliedrecht-Oost hebben we een permanente derde rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West is hiermee vervallen. De extra rijstroken liggen binnen de bestaande contouren van de weg en de geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan en houden dezelfde hoogte.

De verbreding in een paar cijfers:

  • 220.000 m2 nieuwe deklaag (vergelijkbaar met 35 voetbalvelden)
  • 47.000 ton asfalt (waarvan in het laatste weekend 15.000 ton asfalt)
  • 50 km lengte aan markeringsstrepen
  • 6 nieuwe portalen boven de A15
  • 16 km openbare verlichting
  • 12 km geleiderail

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Daarom werkt Rijkswaterstaat voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project?

Per mailContactformulier

TelefonischBel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons ook op:

 

 


 

Rijkswaterstaat werkt voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

 

 

Cookie-instellingen