Veilige oversteek voor zoogdieren en amfibieën onder N3

19-04-2021

Net als mensen willen ook dieren graag van A naar B. Daarom legden we een faunatunnel van maar liefst 42 m. aan onder de N3, ter hoogte van de Kilweg in Dordrecht. Zo kunnen onder meer vossen, marters, egels, muizen, padden en kikkers veilig oversteken.

Binnen de tunnel, die 42 meter lang is en een diameter heeft van 1.6 meter, komt een laag zand zodat het voor de dieren natuurlijk aanvoelt. Daarnaast is er een continue lijn van keien die als schuilplaats voor kleine dieren moet dienen. Er worden ook rasters aangebracht die de dieren vanuit het landschap naar de ingang van de tunnel leiden.

In het verlengde van de faunatunnel is een faunabrug gerealiseerd, zodat dieren het water kunnen oversteken. De locatie sluit goed aan op bestaande leefgebieden en landschapselementen. Het is een veilige verbinding tussen Dordtse Hout en Sterrenburg.

Faunapassages

Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een te klein territorium. Bij het vernieuwen of aanleggen van wegen houdt Rijkswaterstaat rekening met de leefbaarheid voor mens én dier. Want ook dieren moeten van A naar B. Faunapassages zorgen ervoor dat dieren veilig van het ene naar het andere natuurgebied kunnen oversteken. Zo kunnen ze veilig op zoek naar voedsel en een partner.

Rijkswaterstaat legt al 30 jaar faunapassages en faunavoorzieningen aan en is wereldwijd koploper in de ontwikkeling en aantallen. Het totaal aantal faunapassages in Nederland wordt geschat op meer dan 1000.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Daarom werkt Rijkswaterstaat voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project?

Per mailContactformulier

TelefonischBel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons ook op:

 

 


 

Rijkswaterstaat werkt voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

 

 

Cookie-instellingen