Verkeersveiligheid tijdelijke situatie N3

18-11-2020

Er staan regelmatig files in en rond de Drechtsteden. Om het verkeer beter te laten doorstromen, pakt Rijkswaterstaat samen met provincie en gemeenten het wegennet in dit gebied aan. Hiermee vergroten we de doorstroming en bereikbaarheid van de regio. Naast de N3 zijn ook de aansluitende snelwegen A15 en A16 aangepakt. Kijk onder projecten voor informatie over een aantal van deze (afgeronde) projecten.

Een van de projecten die de komende maanden door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd is onderhoud fietspad Merwedebrug.

Kijk voor meer informatie over de Aanpak Drechtsteden ook op de website van Rijkswaterstaat.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de N3 en dat merken we. We krijgen diverse reacties van weggebruikers die aangeven de tijdelijke situatie niet duidelijk te vinden. Zelf houden we dit ook in de gaten. We hebben ter plekke gekeken wat we kunnen doen om dit te verbeteren.

Verkeersveiligheid staat voor Rijkswaterstaat voorop, zowel voor de weggebruikers als de wegwerkers. Maatregelen die we al genomen hebben:

  • De verlichting is hersteld.
  • Diverse malen is de gele belijning bijgewerkt, recent nog in het weekend van 13 tot 15 november.
  • De witte belijning bij de op- en afritten en bij slingers in de weg is opnieuw zwartgemaakt.
  • Er zijn extra pijlen op de weg gezet.
  • Bij de opritten is aanvullende bebording gezet om verkeer te attenderen op de gewijzigde situatie.

Belijning
We monitoren continu de zichtbaarheid van de belijning en waar nodig  plannen we herstelacties in die zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Het op orde houden van de lijnen op de weg is helaas geen eenvoudige klus. De kwaliteit van het asfalt op de N3 laat te wensen over en is nodig toe aan groot onderhoud. Hierdoor slijt de tijdelijke belijning sneller dan verwacht. Ook het vochtige weer speelt een rol hierbij. Daarom gebruiken we nu een ander type markering dat beter zichtbaar is en minder snel slijt. Het wegstralen van de witte belijning ligt voor de hand, maar gezien de huidige toestand van het asfalt zou er teveel schade ontstaan wat weer negatief is voor de veiligheid.

Snelheidscontroles
Bij de werkzaamheden is een snelheidsverlaging van kracht. Dit is voor de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers. Zij hebben te maken met een nieuwe situatie die anders is dan normaal met smallere rijstroken e.d. We vragen iedereen zich aan de geldende snelheid te houden maar krijgen signalen dat er regelmatig harder wordt gereden dan de toegestane 70 km/uur. Voor de veiligheid is het van essentieel belang dat weggebruikers zich aan deze aangepaste maximumsnelheid houden. 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren slaan politie en Rijkswaterstaat de handen in één. Op het gedeelte van de N3 waar een aangepaste snelheid geldt van 70 km/uur door werkzaamheden start de politie binnenkort met snelheidscontroles. Hiermee hopen Rijkswaterstaat en de politie dat de verkeersveiligheid verbetert.

Volgende fase in de werkzaamheden
De huidige situatie duurt nog een aantal weken. Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis zetten alles op alles om nog voor het einde van het jaar de werkzaamheden op de N3 tussen afrit Merwedestraat en de Provincialeweg af te ronden. De weg gaat op dit deel van de N3 dan weer naar twee rijstroken en een vluchtstrook richting Breda. In de volgende fase verplaatsen de werkzaamheden zich naar het volgende deel van de N3 richting Breda, vanaf de aansluiting Laan der Verenigde Naties/Albert Schweitzer Ziekenhuis tot aan de aansluiting met de A16. Dit deel van de weg is korter dan nu: 1 km in plaats van 4 km en er is één op- en afrit waaraan gewerkt wordt terwijl in de huidige situatie drie op- en afritten worden aangepakt. Voor de nieuwe fase zijn we er extra alert op dat de tijdelijke situatie duidelijk is voor de weggebruikers.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Daarom werkt Rijkswaterstaat voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project?

Per mailContactformulier

TelefonischBel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons ook op:

 

 


 

Rijkswaterstaat werkt voor N3werkzaamheden nauw samen met de Drechtsteden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.